Įgyvendinti projektai

Jonavos grūdai

Užduotis: AB „Jonavos grūdai“ grūdų saugykloje Ukmergėje sandėliai buvo pasenę, nesandarūs ir neatitinkantys grūdų sandėliavimo taisyklių. 2006-aisiais metais nutarta rekonstruoti esamas grūdų saugyklas pakeičiant jas naujomis 5x2000 tonų saugyklomis. Taip pat nuspręsta atnaujinti ir visą grūdų transportavimo į/iš saugyklų sistemą (elevatorius, transporterius, grūdų valomąją).

Užsakovas: UAB „Kesko Agro Lietuva“

Įgyvendinimas

UAB „Inka“ specialistai pasiūlė modernią grūdų džiovyklos įrangos valdymo sistemą, kurioje naudojamas programuojamas loginis valdiklis (PLV) bei kompanijos „Schneider-Electric“ variklių paleidėjai. Jie būtų valdomi pramoniniu „Modbus“ komunikacijos protokolu. Taip pat buvo numatyta galimybė stebėti ir valdyti rekonstruotos grūdų saugyklos įrangą iš operatorinės ir svėrimo punkto.
Projekto įgyvendinimui buvo panaudotos kompanijos „Schneider-Electric“ sukurtos technologijos: valdymo spintos, jėgos grandinių komutavimo, elektros imtuvų apsaugos nuo trumpo jungimo ir perkrovos, valdymo grandinių komutavimo įrenginiai.
Elektros variklių valdymui buvo pasirinkti protingi „TesysU“ įrenginiai, valdomi „ModBus“ protokolu. Įrenginiams, kuriems reikalingas kintantis variklio sukimosi greitis, buvo panaudoti „Schneider-Electric“ gamybos  modernūs dažnio keitikliai „Altivar 71“. Visus grūdų saugyklos įrenginius automatizuotai valdo „Modicon Premium“ klasės programuojamas loginis valdiklis (PLV). Vizualizacijos sistema sukurta naudojantis „VijeoCitect SCADA“ paketu.

Atlikus rekonstrukcijos darbus, pavyko sumažinti aptarnaujančio personalo skaičių, pagerėjo saugomų grūdų kokybiniai rodikliai. Dėl pakeistų įrenginių, optimalios galios variklių ir naujai pastatyto reaktyvinės galios kompensavimo įrenginio, ženkliai sumažėjo ir energijos sąnaudos.
   

----------------------------------------------------------------------------------

Obeliai

Užduotis: Įmonėje „SV Obeliai“ pakeitus senus karšto spaudimo rapsų aliejaus presus naujais šalto spaudimo rapsų aliejaus presais, padidėjo aliejaus gamybos efektyvumas ir esamų rapso saugyklų nebeužteko suplanuotos aliejaus gamybos vykdymui. Buvo nuspręsta statyti tris papildomas talpas, kurių bendras saugomų rapsų kiekis siektų 9000 tonų.
Taip pat buvo nuspręsta atlikti esamų talpų bei užkrovimo/iškrovimo įrenginių elektros instaliacijos linijų rekonstrukciją, pakeisti jų valdymą automatiniu, panaudojant programuojamus loginius valdiklius (PLV). Esamas rankines talpyklų užkrovimo sklendes bei grūdų srauto dalytuvus pakeisti į elektrinio valdymo įrenginius.

Užsakovas: UAB „Kesko Agro Lietuva“

Įgyvendinimas

Projekto įgyvendinimui buvo panaudotos „Schneider-Electric“ technologijos: valdymo spintos, jėgos grandinių komutavimo, elektros imtuvų apsaugos nuo trumpo jungimo ir perkrovos, valdymo grandinių komutavimo įrenginiai. Elektros variklių valdymui buvo pasirinkti protingi „TesysU“  įrenginiai, valdomi „ModBus“ protokolu. Visos grūdų saugyklos įrenginių automatiniam valdymui buvo pasirinktas „Schneider-Electric“ specialistų sukurtas „Modicon Premium“ klasės valdiklis.

Atlikus rekonstrukcijos darbus, naujoji rapsų aliejaus spaudimo įranga gali dirbti pilnu pajėgumu. Taip pat palengvėjo operatorių darbas, nes, pakeitus rankines sklendes ir grūdų srauto dalytuvus į elektrinio valdymo įrenginius, darbuotojams nebereikia lipti į 6 aukštų pastato viršutinius aukštus ir rankiniu būdu valdyti atitinkamas sklendes ar srauto dalytuvus.
   


© 2019 UAB Inka. Visos teisės saugomos. Dizainas TAPE