Šiluminės ir verdančio sluoksnio technologijos

šilumininės ir verdančio sluoksnio technologijos

UAB „Inka“ teikia platų šilumos gamybos technologijų paslaugų spektrą. Įmonė specializuojasi perspektyviausiose ir aktualiausiose šiluminės energetikos srityse – pramoninėje bioenergetikoje ir vietinio kuro energetikoje. Abi sritys orientuotos į atsinaujinančių (medienos atliekos, skiedros, pjuvenos, žemės ūkio kultūrų atliekos) ir vietinių  kuro rūšių (durpės, gamybinės atliekos ir t.t.)  panaudojimą.
Daugumoje atvejų šių kuro rūšių panaudojimas yra problemiškas, kadangi toks kuras yra labai nevienalytis, turi daug drėgmės ir yra užterštas antriniais mineraliniais bei kitokiais teršalais. Todėl ypatingą vietą šioje srityje vaidina kuro deginimo technologijos.

UAB „Inka“ dirba su pažangiausiais kuro deginimo sprendimais -
„verdančio sluoksnio“ technologijomis. šiuo metu tai pačios moderniausios, efektyviausios ir daugiausia galimybių suteikiančios technologijos, leidžiančios efektyviai panaudoti praktiškai visas kuro rūšis su prastais kokybiniais rodikliais. Jos iki minimumo sumažina tokių  teršalų, kaip NOx, SO2, CO išmetimą į atmosferą. Tai pakankamai sudėtingos degimo organizavimo ir kontrolės požiūriu technologijos, todėl iki 2003 m tik keliolika stambių pasaulio kompanijų, galinčių skirti įspūdingas sumas moksliniams – eksperimentiniams tyrimams ir gaunančios ženklią savų valstybių vyriausybių paramą vystė šią kasdien vis aktualesne tampančią energijos gamybos sritį.

„Verdančio sluoksnio“ technologijos skaidomos į du tipus: „stabilaus (burbuliuojančio) sluoksnio“ technologijas bei „cirkuliuojančio verdančio sluoksnio“ technologijas. Pirmosios daugiausiai taikomos mažo ir vidutinio galingumo (iki 60 MW) įrenginiuose, skirtuose deginti nevienalytį ypatingai prastų kokybinių parametrų kurą. Antrosios naudojamos kokybiškesnio, vienalytiško kuro deginimui vidutinio ir didelio galingumo įrenginiuose (nuo 10 MW).
 

© 2019 UAB Inka. Visos teisės saugomos. Dizainas TAPE